Wat is SEO?

Praktische SEO uitleg

Klik hieronder op het SEO onderwerp waar jij meer over wilt weten.

Wat is de betekenis van SEO?

De afkorting SEO staat voor search engine optimization, naar het Nederlands vertaald hebben we het over zoekmachineoptimalisatie. SEO heeft betrekking op alle werkzaamheden die tot gevolg hebben dat een website met belangrijke zoekwoorden hoger in de zoekresultaten van zoekmachines komt te staan. Een eerste positie in de zoekresultaten levert namelijk meer bezoekers op dan een lagere positie in de resultaten.

Zoekmachineoptimalisatie is een data-driven vakgebied waarin veel gebruik wordt gemaakt van datasets, zoekwoorden- en concurrentie analyses en het formuleren van strategieën. Door een voortdurende professionalisering van de markt, technologische innovaties en algoritme updates bij Google staan SEO specialisten nooit stil in hun ontwikkeling.

SEO, SEM en online marketing

SEO valt onder SEM, wat staat voor Search Engine Marketing. Onder SEM valt ook SEA (Search Engine Advertizing), wat betrekking heeft op adverteren in de zoekmachines. Zoekmachine optimalisatie is een van de meest effectieve marketingmethoden binnen online marketing. Onder online marketing verstaan we alle marketingkanalen die met internet te maken hebben zoals zoekmachineoptimalisatie, zoekmachine adverteren, social media en e-mail marketing. Wil je optimaal resultaat behalen en jouw naamsbekendheid maximaliseren dan is een alomvattende strategie aan te raden.

Wat is de grootste zoekmachine?

In Nederland is Google de grootste zoekmachine met meer dan 90% van alle zoekopdrachten. Voor Google is het dan ook erg belangrijk dat ze de zoekresultaten tonen die hun gebruikers willen zien. Een zoekmachine vol advertenties of niet-relevante resultaten staat haaks op deze missie. Google is er bij gebaat dat ze deze relevante resultaten tonen, omdat dit er toe bijdraagt dat gebruikers gebruik blijven maken van Google.nl.

Google's missie: to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

Bing, Yahoo en DuckDuckGo

Naast Google zijn er nog andere zoekmachines die proberen een groter marktaandeel te bemachtigen. Denk hierbij aan Microsoft’s Bing, Yahoo en DuckDuckGo. De zoekmachines van Bing en Yahoo werken al jaren lang samen en tonen praktisch dezelfde zoekresultaten bij het invoeren van een zoekwoord. Niet verwonderlijk als je nagaat dat zowel Bing, Yahoo als DuckDuckGo gebruikmaken van het zoekalgoritme van Bing. DuckDuckGo is een kleine speler, maar wint wel aan terrein. Dat komt omdat ze echt inzetten op het waarborgen van de privacy van gebruikers. Advertenties worden bijvoorbeeld niet getoond op basis van eerder zoekgedrag of de websites die je eerder hebt bezocht (retargeting). De grote zoekmachines doen dat wel.

Wijkt Bing SEO af van Google SEO?

Er zijn duidelijke verschillen tussen de algoritmes van Google en Bing. Het zoekalgoritme van Google is stukken geavanceerder dan dat van Bing en legt op andere zaken de focus. Bij Bing spelen backlinks en social media een belangrijke rol. Zonder links en/of likes, shares etc. rank je niet in Bing. Google neemt wel resultaten op van sites die geen links ontvangen en kijkt niet naar social media.

Waarom zou je voor Bing en consorten willen optimaliseren?

Google wordt door circa 90% van de zoekers gebruikt om antwoord te vinden op een vraag. De overige 10% zoekt via andere zoekmachines. Dit verkeer mis je als je enkel focust op beter gevonden worden in Google. Het mooie van zoekmachine optimalisatie voor Bing is dat er weinig concurrentie is.

Voor Bing SEO hoef je niet veel extra werk te verzetten, wel is het belangrijk dat je jouw website(s) sitemap indient via Bing Webmaster Tools, zodat al je webpagina’s in Bing geïndexeerd kunnen worden.

Het is aannemelijk dat SEO optimalisaties voor Bing ook positief uitpakken voor de resultaten in Yahoo en DuckDuckGo, omdat ze gebruikmaken van hetzelfde algoritme.

Lokale, nationale of internationale SEO?

Zoekmachine optimalisatie is onder te verdelen in lokale, nationale en internationale SEO. Bij lokale SEO richt een website zich op een specifieke regio of stad binnen een land, nationale SEO gaat om websites die door het hele land verkeer willen aantrekken en bij de internationale variant gaat het om websites met een internationaal, meertalig publiek. Elk van deze focusgebieden kent haar eigen nuances ten aanzien van SEO optimalisaties. Zo spelen bij lokale SEO spelen correcte NAW-gegevens en reviews bijvoorbeeld een belangrijke rol en bij internationale SEO de juiste inzet van Hreflang voor taal- en regioduiding.

White hat, grey hat of black hat SEO?

Bij white hat SEO volgt een SEO specialist de spelregels van Google, te vinden in de Webmaster Guidelines. Bij black hat SEO probeert de SEO specialist het Google algoritme te slim af te zijn. Grey hat SEO zit hier tussenin.

Onze ervaring is dat het volgen van de spelregels tot het beste en meest duurzame resultaat leidt. Wij raden het gebruik van automatische linksoftware, het verbergen van content en andere black hat technieken sterk af.

Verschillen tussen SEO en SEA

Waar SEO gaat om het positief beïnvloeden van zoekresultaten in Google, gaat het bij SEA om het beïnvloeden van de advertenties (betaalde resultaten) om meer gericht verkeer binnen te halen.

‘Gratis’ vs. betaald verkeer

Het is te kort door de bocht om te stellen dat het verkeer dat extra verkregen wordt uit SEO werkzaamheden geheel gratis is en het verkeer uit betaalde advertenties geld kost. De uren en investeringen die je doet voor het verkrijgen van meer organisch verkeer moeten eerlijkheidshalve mee gerekend worden. Over het algemeen kan wel geconcludeerd worden dat SEO veel goedkoper tot meer verkeer leidt en je bij SEA aan vaste kosten blijft vastzitten. Elke klik van een zoeker uit Google kost dan opnieuw geld. Scoren met organisch verkeer is daarnaast een duurzame manier om verkeer binnen te halen, immers de website wordt er steeds meer voor geoptimaliseerd wat de content relevantie ten goede komt. En deze levert ook verkeer op als er tijdelijk niet meer geïnvesteerd wordt in online marketing.

SEO en SEA kennen overlap

Veel te vaak richten bedrijven zich op een van beide disciplines en vergeten ze de andere. Dat is zonde, want zoekmachine optimalisatie (SEO) en zoekmachine adverteren (SEA) kennen veel raakvlakken en kunnen elkaar versterken.

Overeenkomsten tussen SEO en SEA

Zonder te weten wat de juiste zoektermen zijn weet je niet hoe je beoogde doelgroep zoekt en kan je geen plan maken voor het aantrekken van meer verkeer. Een zoektermenonderzoek ligt aan de basis van een goede SEO én SEA strategie.

Ook hebben beide specialismen baat bij een goedwerkende website en relevante content. De prestaties in de natuurlijke zoekresultaten, de kosten voor een advertentie (kosten op basis van quality score) en de gebruikservaring worden hiermee namelijk bepaald.

Rendement / Waarde van SEO meten

De waarde van SEO kan je op twee manieren uitrekenen.

 1. Filter in Google Analytics op Organisch verkeer en bekijk de behaalde conversies.
 2. Ga naar Google Search Console en klik door naar Prestaties. Hier vind je een schatting van het aantal organische klikken uit de zoekresultaten. Vermenigvuldig deze klikken met de gemiddelde kosten per klik om te zien hoeveel het organische verkeer had gekost als ervoor betaald had moeten worden.

 

Meten van de kwaliteitsverbetering

Daarnaast kan het interessant zijn om voor jezelf of een klant inzichtelijk te maken in welke mate de SEO inspanningen er toe hebben geleidt dat de kwaliteit van het organische verkeer zijn verbeterd. Dit is vooral handig als er geen harde conversiedoelen zijn in te stellen. Je houd dan statistieken uit Google Analytics bij zoals de verbeteringen in het aantal unieke organische sessies (bezoeken), de time on page of gemiddeld aantal bekeken pagina’s.

Het Google algoritme in een notendop

Het hangt van meer dan 200 factoren af of je goed gevonden wordt met je website. Drie categorieën liggen hierbij ten grondslag, namelijk de on-page relevantie, techniek en autoriteit van je website.

SEO optimalisatie richt zich op:

 • 1. Content relevantie
 • 2. Techniek / UX
 • 3. Autoriteit

Op basis van de tekst op de webpagina wordt bepaald of deze relevant is voor een bepaalde zoekopdracht die in een zoekmachine als Google of Bing wordt ingevoerd. De positie in de zoekresultaten wordt daarna bepaald op basis van een afweging van relevantie, techniek en autoriteit.

Zoekmachine bots – software die het internet afstruint (crawlt) op zoek naar nieuwe pagina’s en content – moeten echter wel instaat zijn je pagina te kunnen lezen. Het is dan ook belangrijk dat je pagina technisch goed staat ingesteld, zodat deze door bots gelezen kan worden en daarna op relevantie beoordeeld kan worden. Zoekmachines kennen een crawl budget toe aan websites waarin bepaald staat hoe vaak en hoe lang een website op nieuwe content wordt gecrawld.

Dagelijks groeit het internet en komen er meer websites bij. Het zal je dan ook niet verbazen dat het zo maar kan gebeuren dat meerdere websites even relevant gevonden worden voor het beantwoorden van een zoekopdracht. Het ligt dan aan de autoriteit van je website of deze boven of onder de andere zoekresultaten komt te staan.

1.    Wat is content relevantie?

Google beoordeelt de relevantie van een website per pagina, een website rankt immers per afzonderlijke pagina voor een zoekterm in de zoekresultaten. Om te achterhalen of jouw webpagina relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag (zoekintentie) van een gebruiker wordt gekeken naar de mate waarin deze zoekterm voorkomt in de tekst.

Om te weten op welke wijze jouw doelgroep zoekt dien je een zoekwoordenonderzoek uit te voeren. Hierover vertellen we straks meer.

Nu volgen de belangrijkste on-page SEO optimalisaties voor de versterking van de content relevantie.

Meta-titel & Meta-beschrijving

meta-titel en meta-beschrijving SEO
Voorbeeld van de meta-titel en -beschrijving van deze pagina in Google.

Meta-titel

De meta-titel is de koptekst van jouw website in de resultaten van een door de gebruiker uitgevoerde zoekopdracht. Het is slim om deze titel te optimaliseren voor het belangrijkste zoekwoord. Houdt de titel echter wel leesbaar en vul deze niet met een waslijst aan zoektermen, want dat heeft een nadelig effect op de click-through-rate van de zoekresultaten naar jouw website.

De meta-titel kent een ideale lengte van 50 tot 60 karakters. Wordt de titel langer dan valt een deel ervan weg in de weergave van het zoekresultaat en dat oogt slordig.

Meta-beschrijving

De meta-beschrijving of omschrijving is het stukje tekst dat onder de meta-titel in de zoekresultaten staat. Dit is een stukje tekst van 140 tot 155 karakters waarin je kan beschrijven waar de pagina over gaat.

Tegenwoordig is het vermelden van het zoekwoord in de meta-beschrijving geen ranking factor meer, toch is het verstandig om de term daarin toe te voegen, omdat het de kans vergroot dat de zoeker vanuit de zoekresultaten doorklikt naar een van jouw webpagina’s.

Keyword in url

Keyword in url seo optimalisatie

Na de meta-titel is dit de belangrijkste ranking factor. Zoekmachines waarderen het als het belangrijkste zoekwoord terugkomt in de url van de pagina. De url is het webadres van je webpagina’s. Voor deze pagina is ‘SEO’ het belangrijkste zoekwoord, wat je in de url van het bovenstaande voorbeeld ziet terugkomen.

H-titels

H-titels (head titles) zijn de kopjes of titels op de pagina zelf. De belangrijkste titel is de H1, die je slechts één keer per pagina hoort te gebruiken. Staat deze toch vaker op de pagina dan ziet Google de eerste H1 als de belangrijkste.

Als we de H-titels bekijken vanuit de analogie van een boek is de H1 de boektitel op de kaft en volgen daarna de hoofdstukken (H2), sub-hoofdstukken (H3), tussenkopjes (H4 en H5). In een tekst wil je een logische opbouw terugzien van deze H-titels.

Gebruik in de tekst tenminste één keer het zoekwoord in de H1 en in een van de H2 titels.

Alt tags

Alt tag instellingen WordPress voorbeeld Voorbeeld hoe je in WordPress alt tags instelt.

De alt tag is de alternatieve tag (beschrijving) die je aan een foto, plaatje of afbeelding mee kan geven. Je doet er goed aan om voor alle afbeeldingen een alt tag toe te voegen. Zoekmachines zoals Google zijn namelijk niet instaat de context van een plaatje in te schatten en baseren zich geheel op de bestandsnaam en de alt tag. De alt tag wordt ook getoond als het plaatje om welke reden dan ook niet kan inladen op de pagina.

Tip: Optimaliseer de belangrijkste afbeelding op je pagina voor het belangrijkste zoekwoord en gebruik bij de overige plaatjes synoniemen. Zo voorkom je een over optimalisatie van de pagina en behaal je de mooiste resultaten.

Gerelateerde termen

Wil je met de pagina beter gevonden worden op soortgelijke termen én relevanter overkomen voor het belangrijkste zoekwoord, dan moet je ook gebruikmaken van zoektermen die gangbaar zijn om in combinatie met het zoekwoord te gebruiken. Bij een pagina over ‘krachttrainen’, is het bijvoorbeeld heel logisch dat er ook synoniemen als ‘fitness’, ‘bodybuilding’ en gerelateerde trefwoorden zoals ’trainingsschema’, ‘dieet’, ‘bench press’, e.d. voorkomen in de tekst. Dit noemen we in ons vakjargon LSI-termen (Latentic Semantic Index). SEO-schrijvers doen er dan ook slim aan goed na te denken over het onderwerp (de topic) en de invulling van de tekst die zij schrijven.

LSI-termen bepalen

Voor het bepalen welke gerelateerde termen er in jouw tekst moeten voorkomen kan je het beste bekijken wat de concurrentie die reeds goed vindbaar is voor een termen gebruikt in hun teksten. Ook het intypen van een zoekopdracht in Google levert mooie suggesties op. Daarnaast kan je door er logisch over na te denken ook gerelateerde onderwerpen of topics bedenken. Het kan ook interessant zijn om voor deze LSI-termen aparte pagina’s op te zetten. De keuze of je dat doet is afhankelijk van het zoekvolume, de zoekintentie en de concurrentie.

Website structuur

De structuur van je website heeft betrekking op de wijze waarop pagina’s aan elkaar gekoppeld zijn en de mappen (subfolders) waarin ze geplaatst zijn. Een subfolder herken je in de url (het adres van een pagina) doordat deze met twee forward slashes (/) tussen de domeinnaam en de urlslug van de pagina staat.

In het verleden gebruikten veel websites ook subdomeinen, dat zijn domeinnamen binnen je eigen website. Een voorbeeld is blog.domeinnaam.nl of forum.domeinnaam.nl. Het nadeel van deze aanpak is dat zoekmachines subdomeinen zien als aparte sites die ook hun eigen autoriteit moeten zien op te bouwen. Het is verstandiger te kiezen voor een subfolder. Dat is een map die direct onder de domeinnaam valt, bijvoorbeeld RedBanana.nl/diensten/fotografie/. De /diensten/ slug is dan de subfolder en de pagina Fotografie staat in die map.

Onder website structuur verstaan we ook de links in het hoofdmenu, de footer en interne links vanuit teksten en plaatjes naar andere pagina’s.

Silo-structuur

Bij een silo-structuur zijn pagina’s of berichten ingedeeld per onderwerp. Bij een blog met verschillende subfolders voor categorieën zie je dit bijvoorbeeld terug. Dat ziet er als volgt uit: Websitenaam.nl/onderwerp/paginanaam/.

Voordeel van deze aanpak is dat je de content relevantie van een bepaalde topic versterkt. Nadeel is dat zoekmachine bots mogelijk veel meer mappen moeten crawlen en content over het hoofd kunnen zien.

Platte structuur

Bij deze variant hangen alle pagina’s direct onder de homepage en niet in aparte subfolders per onderwerp of doel. Dat ziet er als volgt uit: websitenaam.nl/paginanaam/.

One-pager

Bij een one-pager kent een website slechts één pagina waar alles op te vinden is. Dat beperkt je in de mogelijkheid om voor veel verschillende zoektermen gevonden te worden, want je kan één pagina voor slechts een zoekterm optimaliseren. Het oogt soms mooi en overzichtelijk, maar het is voor SEO verre van ideaal.

Weespagina’s (orphan pages)

Zeker bij oudere websites gebeurt het nog wel eens dat er vergeten pagina’s zijn die nog live staan. Wanneer deze pagina’s niet via interne links of navigatie te vinden zijn noemen we dit weespagina’s. Het zal je niet verbazen dat deze pagina’s weinig tot geen verkeer aantrekken. Zorg er dan ook voor dat je deze pagina’s weer goed indexeerbaar maakt door ze op te nemen in de website structuur (menu’s, footer, sitemap, interne links).

Structured data (deels techniek)

Voorbeeld structured data in zoekresultaten
Voorbeeld van een zoekresultaat voorzien van structured data.

Structured data is een stukje code die je om de content op je pagina plaats en die zoekmachines kunnen gebruiken om beter te begrijpen waar de pagina overgaat. Deze structured data zetten ze daarna bij het zoekresultaat, wat ervoor zorgt dat je een rijker zoekresultaat neer kan zetten. Denk aan reviews, openingstijden, prijzen en nog veel meer dat onder het resultaat wordt toegevoegd. Dit is geen directe ranking factor, maar bevordert de CTR (click-through-rate) van zoekers in de zoekresultaten en levert als gevolg daarvan meer verkeer op.

2.    Wat is techniek?

Bij het technische aspect van SEO hebben we het over het structureel testen en monitoren van de laadsnelheid, indexeerbaarheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een website.

Laadsnelheid

Een pagina met te grote plaatjes, conflicterende synchroon ladende code of meerdere CSS stylesheets zal aanzienlijk meer tijd nodig hebben voordat de bezoeker deze kan zien. Snelheidsoptimalisatie verbeterd de gebruikservaring (user experience / UX) en draagt bij aan betere vindbaarheid en vaak meer conversies.

Pagespeed testen

PageSpeed test voorbeeld Voorbeeld van de Pagespeed test van deze pagina.

De laadsnelheid (pagespeed) van jouw pagina analyseren kan je met verschillende tools. Een van de populairste tools is die van Google, de PageSpeed Insights. De tool geeft je een score van 0 t/m 100 en tips hoe je jouw webpagina sneller kunt doen laden.

Indexeerbaarheid

Staat er een meta robots noindex in de head van je pagina? Of staat in Robots.txt een disallow op een urlpad? Dan zal het ons niet verbazen dat je pagina niet gevonden wordt. Het is dan ook cruciaal om regelmatig in Search Console na te gaan of er noindex of Robots.txt meldingen zijn die de indexering van pagina’s tegengaan.

Disallow

In robots.txt geef je aan zoekmachines aan welke pagina’s gecrawlt mogen worden voor eventuele opname in de zoekresultaten. Stel je een urlpad in als disallow, dan wordt deze niet door Google bezocht.

Noindex

noindex follow tag
Een noindex tag staat in de head (code) van je pagina. Bij het bovenstaande voorbeeld mag de pagina niet in de zoekresultaten worden opgenomen, maar worden links erop wel gevolgd. Linkwaarde stroomt ook door. Staat er in plaats van follow, no-follow dan worden de links ook niet gevolgd.

Nofollow

Individuele links waar een nofollow attribuut bij staat mogen niet gevolgd worden naar de pagina waartoe hij verwijst. Linkwaarde stroomt ook niet door. De doelpagina wordt niet geïndexeerd, tenminste als deze ook niet op een andere manier aan Google wordt aangeboden.

Update 10 september 2019: Vanaf 1 maart 2020 wordt rel=”nofollow” vrijer geïnterpreteerd door Google. Het kan dan zijn dat het Google algoritme besluit dat de met een nofollow ingestelde link toch gevolgd mag worden en de linkwaarde wel mag doorstromen.

Update 27 september 2019: Interne nofollow links blijven onveranderd werken.

Sponsored en UGC tags als aanvulling op nofollow

In de mededeling van 10 september 2019 geeft Google aan dat de nofollow tag vanaf 2020 als hint gezien wordt. Het is aan een mix van factoren of deze hint gehonoreerd wordt of de link gewoon als follow wordt gezien. Per direct zijn er ook andere tags te gebruiken die beter aangeven met welk doel de link is gecreëerd, namelijk de rel=”sponsored” en de rel=”ugc” attributen. Met sponsored geef je aan dat het om een advertentielink gaat, bijvoorbeeld in het geval van een advertorial of affiliatelink, ugc is bedoeld voor user generated content, oftwel door gebruikers geplaatste content zoals blogreacties of ingezonden posts.

Op dit moment is er voor webmasters nog geen duidelijk voordeel om deze tags in te vullen. Wel denken we dat de sponsored en ugc tags meer garantie bieden dat de links werken als een nofollow, terwijl de traditionele nofollow tags enkel als hint gezien gaan worden. De content is namelijk aangeleverd voor commerciële redenen of door gebruikers geschreven, zonder controle van een webmaster. Deze links worden dan waarschijnlijk niet gevolgd. Het is daarnaast te verwachten dat links en content rondom rel=”sponsored” minder goed zullen ranken (gevonden worden) in de zoekresultaten.

Waarschijnlijk blijven de meeste websites nog een lange tijd vasthouden aan een keuze tussen follow en no-follow, omdat er (nog) weinig SEO winst te behalen valt aan het aanpassen van de links.

Toegankelijkheid

Je wilt er zeker van zijn dat jouw website vanuit elke locatie, met elke device (desktop / tablet / mobiel) en internetbrowser (Safari, Chrome, Edge) te bezoeken is. Ook wil je natuurlijk dat alle stijlelementen en functionaliteiten op al deze platformen goed werken.

Ontbrekende SSL-encryptie of mixed content

Google is er de laatste jaren heel duidelijk over geweest dat ze vinden dat websites altijd voorzien moeten zijn van een SSL-certificaat. Dat is een certificaat die waarborgt dat alle data versleuteld wordt, waardoor de privacy van gebruikers gewaarborgd kan worden. Websites voorzien van SSL zijn te herkennen aan de domeinnaam die begint met https://, ook is een slotje te zien in de browserbar. Sinds juli 2018 worden websites die geen SSL-certificaat hebben in Chrome als onveilig aangeduid. Klik je door naar de website dan moet je vaak nog eerst toestemming geven om echt op de website te landen. Het zal je niet verbazen dat dit veel mensen afschrikt en een behoorlijk effect heeft op de bezoekersstroom. Daarnaast heeft het ontbreken van SSL-versleuteling ook een klein, negatief effect op de de positie waarop je te vinden bent in de zoekresultaten van Google.

Het kan voorkomen dat je website voorzien is van een actief SSL-certificaat die niet de hele website ‘secure’ heeft gemaakt. Dat betekent dat er bestanden op je website zijn die nog steeds via een niet-veilige http:// verbinding worden ingeladen. Dit zien we regelmatig terug bij grote websites die vanuit veel verschillende databases plaatjes inladen. Zodra een deel van de content op een pagina via http:// binnenkomt wordt de pagina als niet-veilig of minder veilig gezien. In Search Console komen hier dan meldingen over binnen onder de noemer ‘Mixed content’. Het is belangrijk dat dit opgelost wordt.

HTTP status codes en toegankelijkheid

De toegankelijkheid van je website kan ook bemoeilijkt worden door foutieve http status codes. Denk bijvoorbeeld aan onnodige 3xx redirects of redirect loops waar je niet op de juiste pagina kan landen. Bovendien kijken we naar status 4xx en 5xx issues waarbij er geen pagina wordt getoond omdat de pagina verwijderd of tijdelijk via de server niet te bereiken is.

Veelvoorkomende http status codes

Status 200: De pagina laadt goed;
Status 301: De pagina wordt permanent omgeleid naar een andere pagina;
Status 302: De pagina wordt tijdelijk omgeleid naar een andere pagina;
Status 404: De pagina bestaat niet (meer);
Status 410: De pagina is verwijderd;
Status 500: Interne serverfout, de pagina laad niet;
Status 503: Overbelasting van de server, pagina kan je nu niet bezoeken.

Wat is een redirect loop?

Kampt je pagina met een redirect loop dan is het onmogelijk om een pagina met status 200 te tonen. In een loop staat per ongeluk ingesteld dat pagina A naar B verwijst, maar B vervolgens naar A. Gevolg is dat de browser blijft zoeken naar een pagina die hij mag tonen.

3.    Wat is autoriteit?

De autoriteit van websites kan je vergelijken met een verkiezing. De website met de meeste stemmen (links van andere websites oftewel link populariteit) kent doorgaans een hogere autoriteit dan een website met minder inkomende linkjes. Dit idee kent haar oorsprong in het door de oprichters van Google bedachte PageRank.

Een pagina krijgt een hogere PageRank als er meer links van andere pagina’s zijn waarbij het aantal links op die andere pagina’s en de PageRank van die andere pagina’s ook van belang zijn.

PageRank maakt nog steeds onderdeel uit van het Google zoekalgoritme, echter geeft Google al jaren niet meer aan wat de PageRank van een specifieke webpagina of domeinnaam is. Om toch te achterhalen wat sterke links zijn hebben partijen als Moz en Majestic hun eigen meetwaarden ontwikkeld om een schatting te geven van de linksterkte van een backlink op een website.

Er zijn vier manieren om de autoriteit van je website te verbeteren:

 1. Link earning: Jouw content blaast lezers omver en wordt gedeeld op de website van anderen;
 2. Linkbuilding: Werkzaamheden zoals gastbloggen, linkruil en betaalde linkplaatsingen;
 3. Interne links: Het plaatsen van links op je eigen website naar relevante content binnen de website;
 4. Reviews: Een website met (veel) positieve recensies heeft een betere reputatie in de ogen van zoekmachines.

 

Link earning

Wil je dat mensen natuurlijk naar je website gaan linken, dan zal de boodschap die je uitdraagt echt uniek moeten zijn. Je komt niet weg dertien in een dozijn content, maar moet hier echt slim over na denken en veel tijd insteken. Het gaat hier om hoog kwalitatieve content die je continue update en die veel beter is dan wat er tot nu toe op het internet te vinden is. Een kwalitatieve bezoeker blijft lezen wat jij te vertellen hebt en is eerder geneigd een backlink op zijn eigen website te plaatsen.

Voordelen van link earning

 • In lijn met Google’s Webmaster Guidelines;
 • Je ontvangt links die natuurlijk zijn en een lage kans op een penalty kennen.

Nadelen van link earning

 • Niet alle hoogstaande content wordt natuurlijk gelinkt door anderen;
 • Het schrijven en updaten van content is erg tijdsintensief;
 • Je hebt geen controle op hoe men naar je link;
 • In hoogbeconcurreerde niches is link earning niet voldoende en moet je er actief achter aan gaan.

Linkbuilding

Google wil het liever niet, maar het is een feit dat er veel aan linkbuilden gedaan wordt. Dat is niet gek als je weet dat links nog steeds een belangrijke factor spelen binnen SEO.
Er zijn veel verschillende linkbuilding strategieën, te veel om hier op te noemen. De populairste varianten zijn gastbloggen, startpaginalinks, partnerlinks en blog- en forumreacties.

Voordelen van linkbuilding

 • Direct, actief invloed op aantal backlinks in je linkprofiel;
 • Sneller resultaat te behalen dan met link earning;

Nadelen van linkbuilding

 • In strijd met Google’s Webmaster Guidelines, kan penalty opleveren;
 • Geen controle op kwaliteit van linkende website (kwaliteit kan afnemen);
 • Kost erg veel tijd;
 • Vaak moet je betalen voor links.

Interne links

Inkomende backlinks van andere websites sturen autoriteit of linkwaarde door. Deze autoriteit wil je op een slimme manier doorzetten naar pagina’s die jij als belangrijk acht om goed op gevonden te worden. Vaak ontvangt de homepage de meeste links, maar is deze voor content optimalisatie niet de uitgewezen pagina om bezoekers binnen te halen. Door het gebruik van een menu, een footer (links onderaan) en andere handmatig toegevoegde interne links in je tekst, kan je verwijzingen plaatsen naar pagina’s die er toe doen. De link populariteit van de homepage stroomt daardoor door naar dieperliggende pagina’s, wat de kans vergroot dat deze ook goed vindbaar worden.

Voordelen van interne linkbuilding

 • Bestaande autoriteit stroomt naar de pagina’s die jij belangrijk vind;
 • 100% controle over de plaatsing en linkteksten (anchor tekst).

Nadelen van interne linkbuilding

 • Autoriteit van gehele domein neemt niet toe;
 • Er moet relevante content zijn om intern naar te linken.

Reviews

Het zien van (positieve) reviews bij een bedrijf schept vertrouwen. Je bent dan eerder geneigd klant te worden, want anderen gingen je al voor. Reviews zijn daarnaast een lokale SEO factor.

Voordelen van een focus op reviews vergaren

 • Meer positieve reviews verhoogd het vertrouwen dat Google en bezoekers in je hebben;
 • Staan de reviews op je pagina, dan leest Google de reviews en kan je ook op woorden gevonden worden van gebruikers (user generated content).

Nadelen van reviews najagen

 • Risico op meer negatieve reviews, wat slecht overkomt.

Belangrijkste Google algoritme updates

Door de jaren heen heeft Google grote aanpassingen doorgevoerd aan het zoekalgoritme. Dit algoritme gebruiken ze om te bepalen welke websites waar in de zoekresultaten moeten staan bij het tonen van de resultaten bij een zoekopdracht.

Dagelijks voert Google kleine updates uit waar niet over gesproken wordt, maar er worden eens in de paar maanden ook grote wijzigingen doorgevoerd die de SEO gemeenschap wakkerschudden.

Hieronder lees je over de belangrijkste toevoegingen aan het Google algoritme:

Panda update – Februari 2011 – Lage kwaliteit content wordt afgestraft

Penguin update – April 2012 – Onnatuurlijke linkprofielen worden afgestraft

EMD update – September 2012 – Een exact match domain (exacte keyword in domeinnaam) geniet minder SEO voordeel.

SSL update – Augustus 2014 – HTTPS-verbinding voor elke url wordt de norm volgens Google. Websites zonder SSL-certificaat worden vanaf juli 2018 als onveilig bestempeld in Google’s Chrome browser.

Mobile-friendly update – April 2015 – Websites dienen mobielvriendelijk ontworpen te zijn. Zo niet, dan zijn ze mobiel minder goed vindbaar.

Hummingbird update – September 2015 – Resultaten sluiten beter aan op de door de zoeker gestelde vraag. Informational search en content worden belangrijker.

Fred update – maart 2017 – Lage kwaliteit content met daaromheen advertenties (Google Adsense of affiliate offers) wordt afgestraft

Mobile-first indexing update – maart 2018 – De mobiele versie van een pagina wordt nu eerder geïndexeerd in de zoekresultaten.

Mobile PageSpeed update – Juli 2018 – Vanaf nu is het belangrijk dat pagina’s mobiel snel genoeg laden.

E-A-T update – Augustus 2018 – E-A-T staat voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Dit werd ook wel de Medic update genoemd, omdat veel medische en financiële websites afgestraft werden. Het is sindsdien belangrijker om content te fact checken, te baseren op feiten en duidelijk content met een herkenbare auteur te publiceren.

BERT update – Oktober 2019 – BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformer. Dit is een deep learning algoritme die menselijk taalgebruik en de context van een zin beter begrijpt. BERT maakt het mogelijk beter de intentie van een combinatie aan woorden te begrijpen. Stel je zoekt op ‘Brusselse wafels in Roosendaal’, dan snapt Google nu beter dat je in Roosendaal Brusselse wafels wilt kopen of eten en niet iets in Brussel zelf zoekt.

Zoekwoordenonderzoek & Zoekintentie

Om te weten te komen met welke zoektermen jouw doelgroep zoekt naar jouw product en hoe vaak zij ernaar zoeken maak je gebruik van een zoekwoordenonderzoek. Daarbij brengen we relevante zoekwoorden in kaart die voor jouw bedrijf interessant zijn.

Met Google Keyword Planner, onderdeel van Google Ads (voorheen Adwords), kan je gratis achterhalen waar men op zoekt in een bepaalde regio en wat het gemiddelde maandelijkse zoekvolume op elke term is. De lijst aan zoekwoorden die je met Keyword Planner vind is afhankelijk van de ‘seed term’ die je invoert. De suggesties voor ‘fiets’ zullen bijvoorbeeld breder zijn ingestoken dan wanneer je direct zoekt met een term als ‘e-bike’. Door meerdere lijsten aan termen uit Keyword Planner te verzamelen, elke keer gebaseerd op een specifieke doelgroep, zal je een compleet beeld krijgen van hoe men in jouw markt zoekt.

Short tail vs. long tail

Zoektermen met veel zoekvolume zijn vaak erg breed ingestoken en kennen meestal veel concurrentie van andere websites die er ook op gevonden willen worden. Veel mensen zoeken maandelijks met het woord ‘fiets’, maar zij hebben niet altijd dezelfde zoekintentie. Vaak worden dit soort zoekopdrachten bestaande uit één woord gebruikt door mensen die nog in een verkennende fase verkeren. Dit noemen we de SEE fase (Google’s Customer Journey). De meeste zoekers willen dan nog meer informatie vergaren en zullen pas later eventueel overgaan tot een koop. Deze korte zoektermen, bestaande uit één woord met veel zoekvolume, noemen we de short tail (de korte staart) van de markt.

Zoekt iemand daarentegen op een specifieke modelnaam van een fiets + kopen dan kan je met redelijke waarschijnlijkheid er van uit gaan dat dit een koopgerichte zoekactie is. Op deze zoektermen, die meerdere woorden bevatten, zit doorgaans minder zoekvolume, maar ze leveren wel klanten op. De concurrentie is daarnaast ook lager bij deze long tail termen, omdat de meeste marketeers zich blindstaren op zoekvolumes.

In de long tail van het zoekspectrum zijn veel unieke zoekopdrachten te vinden. Over het algemeen is het makkelijker goed gevonden te worden op long tail termen dan op zwaar beconcurreerde short tail zoektermen. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Waar het in de short tail gaat om slechts enkele zoektermen die 30% van alle zoekvolume opslokken, zien we dat er daarna nog honderden tot duizenden andere zoekwoorden worden gebruikt in de long tail. Afhankelijk van de zoekintentie en het zoekvolume op deze termen wordt bepaald op welke termen er gefocust kan worden.

Zoekintentie achterhalen

Het is heel mooi als je weet met welke zoektermen jouw beoogde doelgroep zoekt naar jouw product of dienst. Je bent er dan echter nog niet. Als je echt slim wilt inspelen op deze mensen zal je ook moeten doorgronden wat hun zoekintentie is bij het invoeren van een zoekopdracht in Google. De redenen waarom iemand zoekt is in principe altijd om een antwoord of oplossing te vinden voor een vraag of probleem. Als marketeer doe je er verstandig aan informatie aan te bieden die aansluit op deze probleemvraag. Schrijf altijd met als doel dat de zoekervaring van de zoeker perfect wordt ingevuld.

Customer journey als raamwerk voor het invullen van de zoekintie

De customer journey is het pad dat een klant bewandelt voordat hij overgaat tot de aanschaf van jouw product. De customer journey bied je de mogelijkheid zoekwoorden te categoriseren op zoekintentie. Dat maakt het voor jou makkelijker keuzes te maken bij de content optimalisatie van je website.

SEE

De SEE-fase is de eerste stap die zoekers nemen. In deze fase zoekt men erg breed, met zeer generieke termen. Denk aan long tail termen bestaande uit slechts één of twee woorden. De aanleiding hiervoor kan erg divers zijn, bijvoorbeeld het horen van een radiospotje of het zien van een commercial. De zoeker is vooral geïnteresseerd in meer informatie.

THINK

De volgende stap in de customer journey is de THINK-fase. De zoeker weet al het een en ander over het product of de dienst en wil nu verschillende aanbieders of producten met elkaar vergelijken. Voorbeelden van een zoekwoord die nu gebruikt worden zijn ‘Nespresso of Senseo’ en ‘internetproviders vergelijken’.

DO

Dit is de koopfase. Koopgerichte zoekers herken je aan zoektermen waar de woorden ‘kopen’, ‘bestellen’, ‘aanschaffen’, e.d. in zitten. Als ondernemer wil je graag dat je deze zoekers weet aan te trekken.

CARE

De CARE-fase volgt na de DO-fase. Hier gaat het om zoekopdrachten die betrekking hebben op aftercare en garantie. Na het plaatsen van een bestelling kan een klant nog met vragen zitten of het bestelde product is defect geraakt en je klant wil graag geholpen worden. Het is belangrijk dat je ook rekening houd met deze zoekopdrachten, omdat het een mooie manier is klanten voor een lange periode aan je bedrijf te binden. Hier volgen een paar zoektermen die gebruikt zouden kunnen worden in deze fase: ‘iPhone 11 handleiding’ of ‘samsung addwash ww80k5400ww garantie’.

Customer journey en touch points

Elke stap van de customer journey versterkt de ander. Elke keer dat een zoeker met jouw bedrijf in aanraking komt noemen we een ’touch point’ en naarmate je elkaar vaker tegenkomt vergroot dit de kans dat de potentiële klant converteert naar een betalende klant. Daarom is het belangrijk dat je ook zoekers bereikt die nog in de SEE en THINK-fases verkeren. Zij kunnen later terugkomen op je website en besluiten een bestelling te plaatsen.

SEO tekstschrijvers schrijven vóór de zoeker

Stel jezelf de volgende vragen voordat je tekst en andere content voor de lezer schrijft:

 • Wat verwacht de bezoeker op de pagina te vinden? (informatie, een product, voordelige prijs, andere voorwaarden?)
 • Wat doet de concurrentie (jouw concurrenten) en hoe bied ik een betere ervaring aan?
 • Welke content zou mijn doelgroep super vet vinden en gaan ze delen met hun vrienden, volgers en kennissen?
 • Hoe kies ik een schrijfstijl die past bij mijn doelgroep (u of je, hip of zakelijk?)
 • Welk design past bij de voorkeuren van mijn potentiële klanten?

Pas hierna implementeer je de on-page zoekmachineoptimalisatietips uit het hoofdstuk Content relevantie. Bij het schrijven staat de zoeker centraal, al moet Google natuurlijk wel begrijpen waar het bericht over gaat.

SEO migratie trajecten

Onder een SEO migratie verstaan we elke structurele verandering van een website. Dit kunnen veranderingen zijn van een designthema, url-structuur, content management systeem (WordPress, Lightspeed), domeinnaam of fusie van twee of meerdere websites op een domein. Dit soort trajecten moet je niet lichtzinnig opvatten en kunnen wanneer je de migratie niet goed uitvoert resulteren in een grote verkeersdaling. Neem dan ook voldoende tijd om de migratie goed voor te bereiden en monitor de migratie, zodat je indien nodig kan ingrijpen.

Stappenplan bij een migratietraject

Zo ziet een SEO migratietraject er doorgaans uit:

 1. 0-meting van huidige rankings, verkeersstatistieken en autoriteit
 2. Redirectlijst van oude, huidige en gewenste urls
 3. Klaarzetten nieuwe versie website in testomgeving
 4. Real-time monitoring van migratie
 5. 1-meting (maand na migratie)

Aanbevolen SEO tools

In de SEO industrie wordt er veel gebruik gemaakt van tools. Dat is niet verwonderlijk als je nagaat dat er bij zoekmachine optimalisatie veel keuzes gemaakt worden op basis van data. Hieronder vind je de populairste SEO tools per onderwerp:

Tools voor zoekwoordenonderzoek

Er zijn verschillende goedwerkende, betaalde tools waar je inspiratie voor nieuwe zoekwoorden uit kunt putten. De data voor deze tools komt echter altijd van Google zelf vandaan en die data is geheel gratis in te zien via Google Keyword Planner (te vinden in Google Ads (voorheen Adwords)).

Daarnaast raden we Answer The Public aan voor het achterhalen van informational searches (vraaggestuurde zoekopdrachten) en SEMRush voor het vinden van de zoektermen waar je concurrent goed op rankt.

On-page analyses en optimalisatie

Voor WordPress gebruikers hebben we goed nieuws een populaire SEO plugin is YOAST SEO. Er is een gratis en betaalde versie. Voor de meeste gebruikers voldoet de gratis variant. Met deze tool kan je per pagina de meta-titel en meta-beschrijving instellen. Ook kan je de pagina analyseren op on-page optimalisatie door het invullen van de term waarop je gevonden wilt worden. Doel is het verkrijgen van een groene score in YOAST SEO.

Verkeersstatistieken

Hier kunnen we niet om twee Google diensten heen, namelijk Google Analytics en Search Console (voorheen Webmaster Tools). Met Google Analytics monitor je de verkeersstatistieken vanuit verschillende verkeerskanalen op je website. Search Console is een tool waarmee je de indexatie – opname van pagina’s in de zoekresultaten – en daaraan gerelateerde problemen monitort.

SEO audit tools

Vaak wordt vergeten dat een website geen statistisch iets is, maar constant aan verandering onderhevig is. Oude pagina’s en content worden hierbij vaak vergeten. Het is dan ook zaak regelmatig een SEO audit uit te voeren naar optimalisatiekansen binnen de website. Met deze audit voer je een health check uit naar onnodige redirects (doorverwijzingen), gebroken links (404 links) en bijvoorbeeld ontbrekende of duplicate titels in content. De beste tool hiervoor is Screaming Frog.

Backlink audits

Het verkrijgen en behouden van sterke, relevante links is een belangrijk element binnen zoekmachine optimalisatie. De bekendste link tools zijn Majestic, Ahrefs en Moz. Met behulp van deze online tools kan je de autoriteit van links en websites van concurrenten nagaan. Op deze manier  vind je nieuwe kansen voor linkbuilding.

SEO diensten

SEO cases

SEO jargon

Zoekmachine optimalisatie specialisten maken veel gebruik van jargon (vaktermen) die voor een buitenstaander soms maar moeilijk te begrijpen zijn. Het leek ons dan ook een goed idee de belangrijkste afkortingen en termen voor je uit te leggen.

Ankertekst

Het Engelse anchor text ofwel ankertekst is de linktekst, de tekst die in een hyperlink wordt gesloten. Anchor tekst is een signaal voor Google waar de pagina waarnaar gelinkt wordt over gaat.

Alt tekst

Een korte, alternatieve beschrijving van het plaatje. Dit kan je instellen voor SEO. Google is maar beperkt mogelijk de context van een plaatje te doorgronden, de bestandsnaam en alt tag kunnen ze wel lezen.

Autoriteit

De autoriteit van een website zegt hoeveel en hoe sterke links er vanuit andere websites naar jouw website verwijzen. Websites met een hoge autoriteit ranken eerder hoog met hun content.

Backlink

Een backlink, link of hyperlink is een link vanaf een andere website verwijzend naar jouw website.

Bouncerate

Bouncerate ofwel het bouncepercentage is het percentage bezoekers dat slechts één pagina op je website bezoekt en daarna weer terug naar de zoekresultaten springt. Dit verschijnsel noemt men pogosticking.

Canonical tag

Met de canonical tag geef je in de head code van een webpagina aan welke pagina gezien moet worden als het origineel. Een pagina mag hier ook naar zichzelf verwijzen.

Carrousel

Carrousel is Engels voor draaimolen. Binnen SEO heeft dit betrekking op de variabele zoekresultaten die bij lokale zoekopdrachten getoond worden. Afhankelijk van locatie, reviews en nog een paar factoren staan hier een paar bedrijven vermeld. Daarna volgen de gewone zoekresultaten.

Cloacking

Cloacking is het opzettelijk verbergen van tekst of links voor bezoekers, omdat het voor bezoekers geen toegevoegde waarde biedt. Doel hiervan is dat de verborgen content wel wordt meegenomen in de boordeling van de content relevantie en/of voor het doorzetten van linkwaarde. Dit is een black hat methode die niet in lijn is met Google's Webmaster Guidelines.

Crawler

Een crawler is de spider, bot of robot die websites bezoekt om ze daarna te indexeren in de zoekresultaten.

CTR

CTR is een afkorting voor het Engelse Click-trough-rate. Wij noemen dit het doorklikratio. Dit is een percentage die aangeeft hoeveel zoekers naar jouw website doorklikken vanuit de zoekresultaten.

Do-follow

Do-follow of gewoon follow is de standaard instelling van een link en een instelling die je kan toevoegen aan meta-robots. Met deze tag geef je aan dat de linkwaarde van een link gevolgd mag worden. De autoriteit wordt doorgezet naar de bestemmingspagina.

Duplicate content

Dit is content die al op een andere plek op je website voorkomt en voor verwarring zorgt bij zoekmachines. Want welke pagina moet met deze content opgenomen worden in de zoekresultaten? Ontkom je er niet aan duplicate content op je website te plaatsen omdat het voor de gebruikservaring vereist is? Geef dan met behulp van een canonical tag aan welke pagina als het origineel gezien moet worden.

Externe link

Dit is een uitgaande link van de ene naar de andere website.

Featured snippet

Een featured snippet is een uitgelichte box met informatie op een vraag, die boven de gewone zoekresultaten getoond wordt. Deze informatie is direct verkregen van een website die als meest relevant door Google wordt beschouwd.

Google Analytics

De gratis verkeersstatistieken van Google Analytics geven je inzicht in verkeersontwikkelingen, best presterende pagina's en nog veel meer. Google Analytics kan je door middel van een tracking code of Google Tag Manager koppelen aan je website.

Google Search Console

Gratis dienst van Google waar je als webmaster je website kan indienen. Search Console houd de indexatie van je website bij en geeft een melding als er indexatieproblemen zijn. Daarnaast kan je hier inzien op welke zoektermen je verkeer binnenkomt.

HREFLANG

Dit is een tag in de url van een webpagina die aan zoekmachines aangeeft voor welke land(en) en taal de content bedoeld is.

HTML

Dit is een afkorting voor Hyper Text Markup Language, oftewel de code waarmee webpagina's gemaakt worden.

Kannabilisatie

Er is sprake van kannibalisatie als je meerdere pagina's voor dezelfde zoekterm optimaliseert. Eigenlijk zorg je er dan voor dat je gaat concurreren met je eigen pagina's voor een plaats in de zoekresultaten. Het is een best practice om een zoekwoord niet op meerdere pagina's te gebruiken en te investeren in het verbeteren van de content van de meest relevante pagina.

Keyword / zoekwoord / zoekopdracht

Dit is de term waarmee iemand zoekt naar een antwoord in Google. Als website eigenaar wil je natuurlijk dat jouw website bovenaan staat in de zoekresultaten wanneer een potentiële klant zoekt met een voor jou belangrijk zoekwoord.

Landingspagina

Dit is de pagina waarop de bezoeker landt nadat hij in de zoekresultaten op het resultaat heeft geklikt.

Linkwaarde

Link je van de pagina 1 naar pagina 2 dan stroomt er autoriteit door naar pagina 2, dit noemen we linkwaarde.

Long tail keywords

Long tail keywords zijn zoektermen die meerdere woorden bevatten. Deze zoekopdrachten kennen vaak een lager zoekvolume en minder concurrentie. Ze zijn daarnaast meer specifiek waardoor de zoekintentie beter te begrijpen is.

Meta Robots

Meta robots vind je terug in de head code van een webpagina. Hierin kan je aan zoekmachines aangeven of de pagina in de zoekresultaten geïndexeerd mag worden en of de links op de pagina gevolgd mogen worden.

Mobile-first

Google vindt dat websites allereerst voor mobiele gebruikers ontworpen moeten worden en daarna ook geschikt gemaakt moeten worden voor desktop gebruikers. Een website die niet-mobielvriendelijk is ingericht wordt minder vaak en minder hoog in de zoekresultaten getoond.

Nofollow

Tag die in meta-robots of bij een backlink ingesteld kan worden om aan zoekmachines aan te geven dat de linkwaarde van de link niet doorgezet mag worden naar de bestemmingspagina.

No-index

Tag die in meta-robots in te stellen is waarmee je aangeeft dat de pagina niet in de zoekresultaten geïndexeerd mag worden. Vaak wordt dit gecombineerd met een no-follow of follow tag.

OBL

OBL staat voor Out Bound Links. Hiermee geef je aan hoeveel links er naar een externe site linken. Te veel uitgaande links doen de autoriteit die een individuele link kan overbrengen tot nagenoeg niets reduceren. Daarnaast is het voor Google een signaal dat de webpagina van lage kwaliteit kan zijn.

Pogosticking

Pogostick is de Engelse benaming voor een springstok. Bij dit SEO verschijnsel vindt de zoeker niet wat hij zoekt en klikt na het zien van jouw webpagina terug naar de zoekresultaten. Hij klikt daarna op andere zoekresultaten en springt steeds terug totdat hij heeft gevonden wat hij zoekt.

Pruning

Het weghalen van lage kwaliteit pagina's zodat de kwaliteit van de gehele website verbeterd.

Robots.txt

Dit is een bestandje waarin je voor zoekmachines aangeeft of bepaalde subfolders bezocht mogen worden door hun crawlers. Disallow je het crawlen van pagina's, dan voorkom je dat deze in de zoekresultaten worden opgenomen.

SERP

Engelse afkorting voor Search Engine Results Page, oftwel zoekresultaten. De SERP positie staat voor de positie van jouw webpagina in de zoekresultaten.

Short tail keywords

Dit zijn zoektermen die één woord bevatten. Vaak zit hier het hoogste zoekvolume op, echter concurreert iedereen ook met elkaar op deze termen. Daarnaast weet je bij dit soort algemene zoekopdrachten niet of mensen koopgericht zijn.

Sitemap

De sitemap staat meestal in /sitemap.xml achter de domeinnaam van je website. Dit is een map waarin voor zoekmachines wordt bijgehouden welke pagina's jouw website bevat. Dit vergemakkelijkt en versnelt de indexatie van nieuwe pagina's in de zoekresultaten. Het is een best practice om de sitemap in te dienen in Google Search Console.

SSL

SSL staat voor Secure Sockets Layer, tegenwoordig werken we eigenlijk met de TSL-technologie (Transport Layer Security), echter is die naam niet zo bekend. Google vindt het belangrijk dat je website is voorzien van een SSL of TLS certificaat. Dit maakt een versleuteling mogelijk van de informatie die van en naar je website wordt gestuurd. Webpagina's voorzien van SSL zijn te herkennen aan de https:// voor de domeinnaam en het icoontje van een slotje naast de browserbalk.

Subdomein

Een subdomein is een aparte website binnen je website. Google ziet dit ook echt als een aparte website die zelf autoriteit moet opbouwen. Het is een best practice om subdomeinen te voorkomen en te kiezen voor een subfolder binnen je website.

Thin content

Er is sprake van thin content als een pagina weinig tot geen tekst bevat en geen waarde biedt aan de bezoeker. Het is een best practice om pagina's die er niet (langer) toe doen te verwijderen. Dat verbeterd de algehele kwaliteit van je website.

Voice-search

Spraakgestuurd zoeken (conversational search) neemt een groeiend aandeel in de zoekopdrachten in. Websites die hiervoor geoptimaliseerd zijn worden eerder gebruikt voor de voice search resultaten.

Zoekvolume

Dit is een gemiddelde van het aantal zoekopdrachten die er per maand worden uitgevoerd met één specifieke zoekterm.

Hopelijk heeft bovenstaande informatie je antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is SEO?’ Deze pagina over SEO wordt regelmatig geüpdatet, mis je toch iets of wil je graag advies over SEO (zoekmachine optimalisatie) voor jouw website of webshop? Neem dan vrijblijvend contact met een van onze SEO specialisten op.